God always answers prayers - sometimes the answer is just ”no”.

Spotkałem

Nie trafiła mi się nigdy
(Choć nigdy nie mów nigdy)
Śliwka bez pestki
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem

©